Werk en Opleiding

Wat is de dienst Socio-Professionele Inschakeling   ?

De dienst Socio-Professionele Inschakeling (SPI) beoogt de (re)integratie van mensen in de arbeidswereld zij het via oriëntatie naar een kwalificerende opleiding, door begeleiding bij het zoeken naar werk of met behulp van maatregelen zoals een aanwerving in het kader van een specifiek contract zoals het artikel 60§7.

De personen die gevolgd worden door de polyvalente sociale dienst kunnen genieten van een individuele begeleiding bij het zoeken naar werk en naar vormingen.

De « reactiveringsgroepen »

Naast het individuele onderhoud, organiseert de dienst SPI sessies in groepsverband om te « re-activeren » oftewel mensen aan te moedigen om werk te vinden. Gedurende een maand, (her)leren de deelnemers om actief naar werk te zoeken. Eerst gaat het erom  ervaringen te bundelen en duidelijkheid te scheppen  welke doelen men nastreeft. Naar het einde toe van de cursus worden aanwervingsgesprekken gesimuleerd.

Contact

Pascale SALBERTER psalberter@cpas-ocmwberchem.brussels
02/482 13 04 – 02/482 13 55
of

Sara CARDON scardon@cpas-ocmwberchem.brussels
02/482 14 63

Logo Actiris Alfa naar werk: jobcoaching voor laaggeletterden | Maks vzw

Met de steun van Actiris en van Europees sociaal fonds.