Psychologische raadplegingen

U voelt zich niet goed? U hebt er nood aan om erover te praten? Weet dat u gratis terechtkunt bij de psychologe van het OCMW.

Deze dienstverlening biedt psychologische opvolging en begeleiding aan personen die moeilijke periodes doormaken (familiale problemen, verslavingsproblemen, depressie, isolement …). In bepaalde gevallen zal een psychodiagnostisch bilan worden uitgewerkt; het bilan zal de persoon helpen bij het opmaken van zijn situationele balans en bij het creëren van inzicht in zijn/haar moeilijkheden.

Aan het einde van de opvolgingsperiode kan er worden doorverwezen naar een ander begeleidingstype, zoals psychotherapie of familiale bemiddeling. Het doel is namelijk het vinden van hulpverlening afgestemd op de noden en de vraag van de persoon.

Raadplegingen

De psychologische dienstverlening van het departement sociale zaken is toegankelijk voor alle personen die worden geholpen, begeleid of gevolgd door één van de diensten van het OCMW (sociale dienst, SPI, dienst hulp aan huis …).