Transparantie

Informatie die moet worden bekendgemaakt overeenkomstig de gemeenschappelijke ordonnantie en beschikking van 16 mei 2019 van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en de Franse Gemeenschapscommissie betreffende de openbaarheid van bestuur bij de Brusselse instellingen.

Retrospectieve

Retrospectieve : 2013 – 2018

Boekjaar 2019 :

Driejarenplan 2019 – 2021

Beleidsnota 2019

Begroting 2019

Overheidsopdrachten 2019

Boekjaar 2020 :

Aanwijzigheden op de zitting – Jaar 2020

Driejarenplan 2019 – 2021

Begroting 2020

Beleidsnota 2020

Overheidsopdrachten 2020

Boekjaar 2021:

Aanwijzigheden op de zitting – Jaar 2021

Driejarenplan 2019 – 2021

Begroting 2021

Overheidsopdrachten 2021

Boekjaar 2022 :

Begroting 2022

Beleidsnota 2022

Driejarenplan 2022-2024

Overheidsopdrachten 2022

Bouw– en milieuvergunningen