Transparantie

Jaarverslag van de Secretaris-generaal

Boekjaar 2018

Artikel 7, § 1, van de gezamenlijke ordonnantie van 14 december 2017 van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie betreffende de transparantie van de bezoldigingen en voordelen van de Brusselse openbare mandatarissen.

Overzicht van de aanwezigheden op de vergaderingen, bezoldigingen en voordelen van alle aard alsook de vertegenwoordigingskosten

Lijst van de reizen

Overheidsopdrachten

Lijst van de toegekende subsidies

Samenstelling van de Kabinet van de Voorzitter Jean-François Culot

Samenstelling in 2018

HR

De oproepen tot kandidaten en de voorwaarden inzake aanwerving, bevordering of vervanging

Boekjaar 2019

Begroting

Overheidsopdrachten

Lijst van de reizen

Lijst van de toegekende subsidies