Voedselpakket

1 voedselpakket = basisbenodigdheden

DSC_0031 DSC_0454

Wat is een voedselpakket?

De niet-bederfbare voedingsmiddelen, uitgedeeld aan mensen die het nodig hebben, komen van het Fonds voor Europese hulp aan de meest behoeftigen. Bovendien worden deze voedselpakketten aangevuld met verse producten die door partners.

Wie mag een voedselpakket vragen?

De voedselpakketten zijn bestemd voor Berchemnaren met een inkomen onder de armoedegrens. Elke aanvraag tot het bekomen van een voedselpakket dient vooraf tijdens de permanenties van de sociale dienst van het OCMW te gebeuren.

Uren

Voedselpakketten worden op afspraak uitgedeeld om de waardigheid van de begunstigden te waarborgen.

Contact : 02/ 482 13 45

_______________________________

“Veel mensen in België bevinden zich in een economisch kwetsbare situatie en moeten dagelijks gebruik maken van voedselhulp om zich te voeden. We willen ons inzetten om aan deze essentiële behoefte te voldoen.

Onze OCMW verdeelt voedselproducten waarvan de productie wordt gefinancierd door het Federale Programma voor Voedselhulp in het kader van het Europees Sociaal Fonds plus (ESF+). Dankzij deze financiering van de Europese Unie beschikt België over middelen om voedsel- en/of materiële kwetsbaarheid te bestrijden.

Dit fonds wordt beheerd door de FOD Sociale Integratie, die jaarlijks meer dan 750 organisaties en OCMW’s voorziet van gratis pakketten om te verdelen onder de meest behoeftigen in heel België. Dit gebeurt in samenwerking met de 9 voedselbanken van het land, het Rode Kruis, Foodsavers Antwerpen en Alimen’T. De voedselhulp van ESF+ wordt ondersteund door sociale begeleidingsmaatregelen om de betrokkenen te helpen uit de armoede te geraken.”