Missie en waard

CPAS-OCMW-secundair-gradient-RGB-HR

Sociale Vallei 1082

De laatste jaren heeft het OCMW de manier veranderd waarop het werkt en de specifieke behoeften van de Berchemnaren aanpakt. Terwijl het OCMW zijn basisopdrachten vervult, die zijn vastgelegd in de organieke wet van de OCMW’s van 1976, heeft het immers projecten en activiteiten ontwikkeld in een ruimte die uitgegroeid is tot de Berchemse Sociale Vallei. Dit om bij te dragen tot het verbeteren van de levensomstandigheden van iedereen, in overeenstemming met de menselijke waardigheid.

Als gemeenschapsgerichte openbare instelling wens het OCMW de sociale basisrechten van elke burger waarborgen. Deze rechten omvatten ondermeer het recht op een behoorlijke huisvesting, op gezondheidszorg en op voldoende financiële middelen.

Waarden

De begrippen actie, autonomie en welzijn vormen het vertrekpunt van het OCMW en het logo.

Het logo vertaalt grafisch de inzet om de mens binnen elke ondernomen actie centraal te stellen en vloeit voort uit het logo van Agenda 21 dat werd ontworpen bij de implementatie van het actieplan voor duurzame ontwikkeling van het OCMW.

Volg de projecten op Facebook

Om dichter bij de Berchemnaren te staan en de projecten te delen, heeft het OCMW een Facebookpagina gestart: Vallée Sociale Vallei 1082-Pie Konijn. U kan op de hoogte gehouden worden over alle nieuws van de verschillende OCMW-diensten, de activiteiten die georganiseerd worden door de collectieve moestuin, datums van culturele workshops, begeleiding, foto’s van evenementen, uurrroosters, contacten met partners van de gemeente, enz.