Administratieve structuur

De Secretaris-Generaal

De OCMW-Secretaris-Generaal is de hoogste ambtenaar bij het OCMW-bestuur. Hij is het hoofd van het OCMW-personeel en van het Directiecomité en staat in voor de algemene leiding van de administratie. Hij rapporteert aan de Voorzitter en aan de OCMW-raad.De secretaris doet beleidsvoorbereidend werk en is verantwoordelijk voor de voorbereiding van de dossiers die bestemd zijn voor de OCMW-raad en het Vast Bureau. Hij woont deze vergaderingen bij en staat in voor de notulering ervan. Samen met de diensten van het OCMW zorgt hij voor de uitvoering van de beslissingen. Hij staat in voor de meerjarenplanning en voor het voorontwerp van de begroting.

De Secretaris-Generaal ondertekent samen met de voorzitter de beslissingen en de briefwisseling van het OCMW.

De Financieel directeur

De financieel directeur is verantwoordelijk voor het innen van de ontvangsten van het OCMW en voor  de betaalbaar gestelde uitgaven. Hij is belast met het opmaken van de jaarrekening. De financieel directeur staat in voor de voorafgaande krediet- en wetmatigheidscontrole van beslissingen van het OCMW en voor het debiteurenbeheer.
Daarnaast is de financieel directeur verantwoordelijk voor het thesauriebeheer en is hij financieel adviseur van het OCMW.

Het Directiecomité

Het Directiecomité wordt voorgezeten door de Secretaris-Generaal van het OCMW. Het komt om de twee weken samen en zorgt voor het gecoördineerde beheer van de verschillende diensten, een doeltreffende interne communicatie, de opvolging van de projecten en beslissingen, en voor de continue verbetering van de algemene werking van het OCMW. Dit comité verzekert de uitvoering van het beleid van het OCMW.

Leden van het Directiecomité

Secretaris-Generaal : Martin DE DRÉE

Tel. 02 435 27 16 – E-mail: mdedree@cpas-ocmwberchem.brussels

Financieel directeur : Sophie CZERWONOGORA

Tel. 02 482 16 17 – E-mail: sczer@cpas-ocmwberchem.brussels

Directeur van de afdeling Sociale Zaken : Sara CARDON

Tel. 02 482 14 63 – E-mail: scardon@cpas-ocmwberchem.brussels

Directrice HR: Véronique VAN DAMME

Tel. 02 482 13 21 – E-mail: vvandamme@cpas-ocmwberchem.brussels

Directrice Zorginstellingen : Annemie DETRAMASURE

Tel. 02 482 16 31 – E-mail: adetramasure@cpas-ocmwberchem.brussels

Kabinet van de Voorzitter en Directeur interne zaken: Eric N. GASORE

Tel. 02 482 13 30 – E-mail: egasore@cpas-ocmwberchem.brussels

Directrice Departementen in synergie met de gemeente : Evi MEERT

Tel. 02 464 04 33 – E-mail: emeert@berchem.brussels