Administratieve structuur

De Secretaris

De OCMW-Secretaris is de hoogste ambtenaar bij het OCMW-bestuur. Hij is het hoofd van het OCMW-personeel en van het Directiecomité en staat in voor de algemene leiding van de administratie. Hij rapporteert aan de Voorzitter en aan de OCMW-raad.De secretaris doet beleidsvoorbereidend werk en is verantwoordelijk voor de voorbereiding van de dossiers die bestemd zijn voor de OCMW-raad en het Vast Bureau. Hij woont deze vergaderingen bij en staat in voor de notulering ervan. Samen met de diensten van het OCMW zorgt hij voor de uitvoering van de beslissingen. Hij staat in voor de meerjarenplanning en voor het voorontwerp van de begroting.

De secretaris ondertekent samen met de voorzitter de beslissingen en de briefwisseling van het OCMW.

De Ontvanger

De OCMW-Ontvanger is verantwoordelijk voor het innen van de ontvangsten van het OCMW en voor  de betaalbaar gestelde uitgaven. Hij is belast met het opmaken van de jaarrekening.
De ontvanger staat in voor de voorafgaande krediet- en wetmatigheidscontrole van beslissingen van het OCMW en voor het debiteurenbeheer.
Daarnaast is de ontvanger verantwoordelijk voor het thesauriebeheer en is hij financieel adviseur van het OCMW.

Het Directiecomité

Het Directiecomité wordt voorgezeten door de Secretaris van het OCMW en bestaat uit de Ontvanger van het OCMW, de 1e Adviseur Interne Zaken, de directrice van het departement Sociale Zaken, de directrice van het Woon- en zorgcentrum en het Dagverzorgingscentrum, alsook de verantwoordelijke van de dienst Onderzoek en Ontwikkeling.

Dit comité komt om de twee weken samen en zorgt voor het gecoördineerde beheer van de verschillende diensten, een doeltreffende interne communicatie, de opvolging van de projecten en beslissingen, en voor de continue verbetering van de algemene werking van het OCMW. Dit comité verzekert de uitvoering van het beleid van het OCMW; het is dus geen besluitvormingsorgaan.

Leden van  het Directiecomité:

Secretaris-generaal : Martin DE DRÉE

Tel. 02 435 27 16 – E-mail: mdedree@cpas-ocmwberchem.brussels

Adjunct Secretaris : Raymond GEYSENBERGH

Tel. 02 482 16 16 – E-mail: rgeysenbergh@cpas-ocmwberchem.brussels

Ontvanger : Sophie CZERWONOGORA

Tel. 02 482 16 17 – E-mail: sczer@cpas-ocmwberchem.brussels

Adviseur Interne Zaken : Evi MEERT

Tel. 02 464 04 33 – E-mail: emeert@berchem.brussels

Directrice HR: Véronique VAN DAMME

Tel. 02 464 04 60 – E-mail: vvandamme@cpas-ocmwberchem.brussels

Directrice Sociale Zaken : Sylvie DECERF

Tel. 02 482 16 15 – E-mail: sdecerf@cpas-ocmwberchem.brussels

Directrice van het Woon- en Verzorgingstehuis Bloemendal en het Dagverzorgingscentrum Zonnebloem : Annemie DETRAMASURE

Tel. 02 482 16 31 – E-mail: adetramasure@cpas-ocmwberchem.brussels

Kabinet van de Voorzitter: Eric N. GASORE

Tel. 02 482 13 30 – E-mail: egasore@cpas-ocmwberchem.brussels