Cel Huisvesting

De cel huisvesting heeft als doelstelling Berchemnaren die over weinig inkomsten beschikken te begeleiden zodat ze een thuis kunnen hebben waar ze fatsoenlijk kunnen leven, zoals onze andere medeburgers.

De referentiepersoon voor de huisvesting begeleidt de hulpaanvragers  in de samenstelling van hun dossier voor de sociale woningbureaus, hen over de verschillende hulpen informeren, indien nodig hen een tijdelijke woning proberen te vinden, hen begeleiden indien ze moeilijkheden ondervinden met hun autonomie of met het taalgebruik, hen ateliers voor het zoeken naar een woning voorstellen,….

Contact:

02/482 16 38

mbanikpade@cpas-ocmwberchem.brussels