Huisvesting

Cel Huisvesting

De cel huisvesting heeft als doelstelling Berchemnaren die over weinig inkomsten beschikken te begeleiden zodat ze een thuis kunnen hebben waar ze fatsoenlijk kunnen leven.

De referentiepersoon voor de huisvesting begeleidt de hulpaanvragers  in de samenstelling van hun dossier voor de sociale woningbureaus, hen over de verschillende hulpen informeren, indien nodig hen een tijdelijke woning proberen te vinden, hen begeleiden indien ze moeilijkheden ondervinden met hun autonomie of met het taalgebruik, hen ateliers voor het zoeken naar een woning voorstellen,….

Collectieve woonst ”Laurier”

Het project is bestemd voor mensen die niet langer in staat zijn in hun woonplaats te verblijven omwille van relationele of familiale redenen, wegens ongezonde huisvesting of door uitdrijving. Het doel is het verschaffen van een tijdelijk veilig onderkomen in afwachting van een duurzame oplossing.

Gelegen aan de Soldatenstraat nabij het Schweitzerplein, was het gebouw van oorsprong het populaire café « A la Paix » dat dateert van 1931. Met de aankoop in 2013 van dit van geschiedenis doortrokken huis wilde het OCMW de sfeer van weleer te bewaren en er solidaire rol aan geven. Het kan een concreet anwoord leveren op huisvestingsproblemen of voor noodsituaties.

Contact

02/482 16 43

info@cpas-ocmwberchem.brussels