B@bel Hut Market

logo_epicerie_sociale_complet_couleurs

Wat is B@bel Hut Market?

B@bel Hut Market is bovenal een ontmoetingsplaat maar ook een wekelijkse verdeling van voedselpakketten, een sociale kruidenier, een cafetaria, een cyberruimte en een gezellige plek waar aan verschillende workshops kan worden deelgenomen.

Doelstellingen

  • Koopkracht geven aan diegenen die het nodig hebben
  • De voedingsmiddelen en onderhouds- en verzorgingsproducten zijn 40 à 90% goedkoper dan in het gewone circuit.
  • Gezonde voeding bevorderen
  • Het project kadert binnen een duurzame visie door het verkopen van verse en evenwichtige producten. Workshops rond gezonde voeding, budgetbeheer en voedselverspilling worden eveneens georganiseerd.
  • Een ontmoetings-, luister- en uitwisselingsplek vormen die sociaal contact stimuleert.
  • Personen die het wensen, kunnen even halt houden in de sociale bistro en kunnen er gratis gebruikmaken van de digitale ruimte. In partnership met de cel Agenda 21 van het OCMW, de referentiepersoon cultuur en de plaatselijke verenigingen worden verschillende activiteiten aangeboden (workshops rond koken, voedingsleer, vervaardigen van natuurlijke onderhoudsproducten, herstellen van materiaal …).
  • Professionele ervaring verwerven voor personen aangeworven in het kader van het artikel 60§7

Good Food ambassadeur

B@bel Hut Market is een van de Good Food-ambassadeurs gekozen door Leefmilieu Burssel  om gezonde, duurzame en lokale voeding te bevorderen.

Openingsuren

Openingsuren hier

Contact

svandaele@cpas-ocmwberchem.brussels

02/482 13 79