Intermaide

logo

Intermaide is een « huis voor kortverblijf» voor volwassenen met een handicap met grote afhankelijkheid. De begunstigden van de dienst moeten hun woonplaats in Brussel hebben en worden opgevolgd door een begeleidingsdienst. De vzw is sinds 2015 in de OCMW-gebouwen gevestigd en is 6 dagen per week, 24 uur per dag actief.

Contact

02 466 88 29