z-Agenda 21

Een duurzame sociale dynamiek!
Sinds 2012 is het OCMW gestart met een duurzaam Agenda 21-ontwikkelingsprogramma.

Agenda 21 is een innovatieve aanpak die in het OCMW wordt geïmplementeerd en die verder blijft groeien. Het personeel alsook de verschillende doelpublieken werden op verschillende momenten bij het Agenda 21-ontwikkelinsproces betrokken met het oog op de uitwerking van een strategisch actieplan voor de komende jaren. Jaarlijkse evaluatie is voorzien teneinde de balans op te maken van de realisaties en het actieplan bij te stellen.

Meer dan een actieplan … Agenda 21 is:

  • een participatieve aanpak: alle werknemers, de bewoners van het rusthuis en de gebruikers van het departement Sociale Zaken worden uitgenodigd om aan het actieplan en aan de projecten die zich ontwikkelen mee te werken.
  • een transversale aanpak: ontmoetingen en samenwerking tussen de verschillende diensten en met de partners worden aangemoedigd.
  • een milieuvriendelijke aanpak: reflectie over de milieu-impact van het OCMW.
  • een duurzame globale aanpak: Agenda 21 vormt de basis van het strategisch plan van het OCMW voor de huidige legislatuur en is dus een langetermijnproject.

Vragen? Ideeën? Meer weten?
Aarzel niet om de coördinatrice van Agenda 21 te contacteren of om bij haar langs te gaan.
Véronique Slegten, Coördinatrice – Tel. 02 482 1643 – E-mail: vslegten@cpasberchem.irisnet.be