Waartoe dient een schuldbemiddelingsdienst?

31 May 2017

Bedolven onder facturen? De dienst schuldbemiddeling brengt meer duidelijkheid

Gezondheidsproblemen, jobverlies, zware lening, lastige gezinssituatie … Iedereen kan op een dag in een moeilijke financiële situatie belanden waarbij de stapel facturen eindeloos lijkt. Om de situatie te overwinnen, advies te verkrijgen en de schulden aan te pakken is het mogelijk een schuldbemiddeling aan te vragen. De bemiddeling wordt aangeboden door officieel erkende instellingen zoals de schuldbemiddelingsdienst van het OCMW.

De dienstverlening is gratis en stelt zich tot doel duurzame oplossingen te vinden om de schulden terug te betalen én toch nog behoorlijk te kunnen leven.

Wat doet de bemiddelaar?

De schuldbemiddelaar is de verbindingspersoon tussen de persoon met overmatige schuldenlast en de schuldeisers, dit wil zeggen de personen of ondernemingen aan wie hij/zij geld schuldig is. De rol van de bemiddelaar is het geven van raad en uitleg over de te volgen procedures. De persoon die wordt begeleid, blijft wel verantwoordelijk voor zijn/haar situatie en is vrij om de aanbevelingen van de bemiddelaar al dan niet op te volgen.

Tijdens een gesprek is de eerste stap het opmaken van een balans van de inkomsten, uitgaven en schulden. Er wordt eveneens nagegaan of de persoon te maken heeft met tijdelijke moeilijkheden, overmatige schuldenlast of problemen op het vlak van budgetbeheer.

De tweede stap bestaat erin te bepalen welk bedrag noodzakelijk is om waardig te leven (boodschappen, huur, verzorging …) en welk bedrag beschikbaar is om de schulden af te lossen.

Bij de derde stap evalueert de maatschappelijk werker welke ondersteuning er kan worden geboden: contacteren van de verschillende betrokken partijen (schuldeisers, gerechtsdeurwaarder), voorstellen van alternatieven, onderhandelen van de afbetalingsplannen en de terugbetalingstermijnen, geven van advies over budgetbeheer enz.

Alle informatie die aan de bemiddelaar wordt toevertrouwd, wordt behandeld met inachtneming van de wet en het beroepsgeheim.

Collectieve informatiesessie

In het OCMW worden collectieve informatiesessies georganiseerd waarbij de opvolgingsprocedure voor schuldbemiddeling wordt toegelicht en waarbij de volgende algemene vragen worden beantwoord: Wat houdt bemiddeling in? Wat zijn de toegangsvoorwaarden? Waarmee kan een schuldbemiddelaar mij helpen?

Contact opnemen met de dienst schuldbemiddeling van het OCMW?

De schuldbemiddelingsdienst richt zich tot alle Berchemnaren met tijdelijke of terugkerende financiële moeilijkheden.

Zou u graag een vraag stellen, inlichtingen bekomen of begeleid worden? Contacteer de bemiddelaars op het nummer 02 482 13 55 of stuur een e-mail naar info@cpas-ocmwberchem.brussels.

 

Plus d'articles ?

Informatiesessie: opening van ...

06 February 2018
Het OCMW zou u dan ook graag uitnodigen voor een informatiesessie. De activiteiten van “De Hortensia’s” zullen er worden voorgesteld en u zult een bezoek aan het centrum kunnen brengen. donderdag 15 februari om 10.00 uur in Mimosa, de ... Meer

Moeilijkheden om uw energiefacturen te betalen?

11 January 2023
Kunt u uw jaarlijkse energierekeningen niet betalen? Dreigt uw leverancier uw gas- en/of elektriciteitstoevoer af te sluiten of is er een stroombegrenzer geïnstalleerd? De stijgende energieprijzen hebben aanzienlijke gevolgen gehad voor de financiële gezondheid van sommige huishoudens die hun ... Meer

Psychologische raadplegingen

12 May 2017
U voelt zich niet goed? U hebt er nood aan om erover te praten? Weet dat u gratis terechtkunt bij de psychologe van het OCMW. De psychologische dienstverlening van het departement sociale zaken is toegankelijk voor alle personen die ... Meer