Schuldbemiddeling

De dienst is toegankelijk voor iedere persoon op zoek naar duurzame oplossingen voor zijn schuldenlast door het opstellen van een budgetbegeleiding en onderhandelingen betreffende afbetalingsplannen met de verschillende schuldeisers.

Als u moeilijkheden ondervindt bij het beheer van uw energiefacturen, neem dan zeker contact op met de cel Energie.

Contact :

02/482 16 13 – 02/482 13 55
02/482 16 13 – 02/482 13 55