De FOD handicapbureaus zijn voor onbepaalde tijd geannuleerd.♿

19 May 2023

De FOD handicap permanenties zijn voor onbepaalde tijd geannuleerd.

Beste begunstigden,


We willen u graag informeren dat door omstandigheden buiten onze wil, de FOD sociale dienst voor mensen met een handicap helaas tot nader order geannuleerd is.

We willen er echter voor zorgen dat u toch toegang hebt tot de hulp die u nodig hebt.

Daarom nodigen wij u uit om contact op te nemen met Mevrouw Bongartz (isabelle.bongartz@minsoc.fed.be) met uw contactgegevens (rijksregisternummer en e-mailadres) zodat zij zo snel mogelijk contact met u kan opnemen. Mevrouw Bongartz is beschikbaar om al uw vragen of problemen in verband met uw handicap te beantwoorden.


Wij verontschuldigen ons voor het eventuele ongemak en danken u voor uw begrip.


Het OCMW van Sint-Agatha-Berchem.

Plus d'articles ?

Meer Good Food voor residentie Bloemendal in ...

02 November 2017
Het restaurant van woon- en zorgcentrum Bloemendal ontving het Good Food-label met twee vorken. Deze onderscheiding, toegekend door Leefmilieu Brussel, beloont het werk dat door het keukenteam wordt verricht om gezondere en meer milieuvriendelijke voeding aan te bieden aan ... Meer

Het OCMW neemt deel aan de studiedag ...

01 September 2017
op 17 oktober neemt het OCMW deel aan de studiedag “Kansarmoede en zwaangerschap in Brussel” georganiseerd door Erasmus Hogeschool Brussel. De studiedag richt zich tot artsen, vroedvrouwen, verpleegkundigen, maatschappelijk werkers en andere gezondheidswerkers. Studenten gezondheidszorg en sociaal werk zijn uiteraard ook welkom. ... Meer

Persbericht : Resultaten 2015 van het OCMW van ...

11 October 2016
Het resultaat van het dienstjaar 2015 van het OCMW van Sint-Agatha-Berchem bedraagt 569.744,42 EUR. Dit betekent een positieve rekening ten opzichte van hetgeen werd voorzien, en een lagere tussenkomst van de gemeente in de begroting dan vooraf werd verwacht. ... Meer