Begroting 2020

16 December 2019

Op maandag 16 december keurde de Gemeenteraad de ontwerpbegroting van het OCMW van Sint-Agatha-Berchem goed. Ze staat voor een evenwichtig bedrag van 21.686.990 €, waarvan 8.343.131 € voor sociale bijstand.  

Voorrang wordt volgend jaar en de komende jaren gegeven aan het verbeteren van de dienstverlening aan de burger via aangepaste steun op maat van de specifieke behoeften van de gebruikers. Er werden extra maatschappelijk assistenten aangeworven om beter in te spelen op de verwachtingen en er worden ook meerdere partnerschappen rond socioprofessionele inschakeling opgezet.  Jean-François Culot, OCMW-voorzitter licht een en ander toe: “Onze begroting sluit naadloos aan op een beleid dat is gericht op het behoud en de versterking van de solidariteit tussen alle burgers, in het bijzonder ten aanzien van de meest kwetsbaren in onze gemeente. Ook in 2020 blijven we onze sociale actie vanuit een duurzaam en vernieuwend perspectief schrijven.”

In het licht van die optimalisering investeren we 40.000 € in de renovatie van het onthaal van het hoofdgebouw van het OCMW. Die middelen moeten het mogelijk maken om de ruimte geschikter en gastvrijer te maken.

De dienst Thuishulp van het OCMW onderzoekt de mogelijkheid om een nieuw systeem voor het leveren van maaltijden aan huis op te zetten waarbij die maaltijden met elektrische fietsen en dus milieuvriendelijker aan huis worden bezorgd.

De uitleendienst, die dankzij een subsidie van Leefmilieu Brussel in 2019 uit de startblokken kwam, blijft, gezien het groeiende succes, behouden en gefinancierd door het OCMW.

In 2020 zal er ook heel wat aandacht gaan naar partnerschappen en meer bepaald met de sociale huisvestingsmaatschappij Comensia, met het oog op het opzetten van een sociale antenne van het OCMW in de “Cite Moderne”.

 

Plus d'articles ?

Vacature: Secretaris Generaal van het OCMW

20 August 2018
Over het OCMW Als gemeenschapsgerichte openbare instelling ontwikkelt ons OCMW diensten voor de meest kwetsbare personen in de gemeente. We bieden u de mogelijkheid in een organisatie te werken die constructieve oplossingen tracht te zoeken opdat burgers een menswaardig ... Meer

Installatie van de Raad van het OCMW van ...

06 March 2019
Op vrijdag 1e maart 2019 werd de nieuwe Raad van het OCMW van Sint-Agatha-Berchem officieel geïnstalleerd. De Raad is samengesteld uit 11 leden die na de gemeenteraadsverkiezingen door de gemeenteraad werden gekozen. Ze worden aangeduid voor een legislatuur (6 ... Meer