Begroting 2020

16 December 2019

Op maandag 16 december keurde de Gemeenteraad de ontwerpbegroting van het OCMW van Sint-Agatha-Berchem goed. Ze staat voor een evenwichtig bedrag van 21.686.990 €, waarvan 8.343.131 € voor sociale bijstand.  

Voorrang wordt volgend jaar en de komende jaren gegeven aan het verbeteren van de dienstverlening aan de burger via aangepaste steun op maat van de specifieke behoeften van de gebruikers. Er werden extra maatschappelijk assistenten aangeworven om beter in te spelen op de verwachtingen en er worden ook meerdere partnerschappen rond socioprofessionele inschakeling opgezet.  Jean-François Culot, OCMW-voorzitter licht een en ander toe: “Onze begroting sluit naadloos aan op een beleid dat is gericht op het behoud en de versterking van de solidariteit tussen alle burgers, in het bijzonder ten aanzien van de meest kwetsbaren in onze gemeente. Ook in 2020 blijven we onze sociale actie vanuit een duurzaam en vernieuwend perspectief schrijven.”

In het licht van die optimalisering investeren we 40.000 € in de renovatie van het onthaal van het hoofdgebouw van het OCMW. Die middelen moeten het mogelijk maken om de ruimte geschikter en gastvrijer te maken.

De dienst Thuishulp van het OCMW onderzoekt de mogelijkheid om een nieuw systeem voor het leveren van maaltijden aan huis op te zetten waarbij die maaltijden met elektrische fietsen en dus milieuvriendelijker aan huis worden bezorgd.

De uitleendienst, die dankzij een subsidie van Leefmilieu Brussel in 2019 uit de startblokken kwam, blijft, gezien het groeiende succes, behouden en gefinancierd door het OCMW.

In 2020 zal er ook heel wat aandacht gaan naar partnerschappen en meer bepaald met de sociale huisvestingsmaatschappij Comensia, met het oog op het opzetten van een sociale antenne van het OCMW in de “Cite Moderne”.

 

DSC_0453

Plus d'articles ?

DSC_0511

Tentoonstelling « Sint-Agatha-Berchem, de tijd ...

12 November 2019
Acht residenten van Bloemendal hebben in samenwerking met de anima­tieploeg een tentoonstelling opgezet die in het teken staat van hun herin­neringen aan Sint-Agatha-Berchem (een plaats, gebeurtenis, enz). De tentoonstelling is vergezeld door een korte presentatie van de gemeente en ... Meer
CPAS-OCMW-secundair-gradient-RGB-HR

Beheerder voor de dienst recuperatie (M/V) van het ...

13 September 2016
Het OCMW werft aan een beheerder voor de dienst recuperatie (M/V). Profiel en vacature hier. Motivatiebrief en C.V. te richten aan Véronique VAN DAMME, Directrice departement HRM, 91 De Selliers de Moranvillelaan te 1082 BRUSSEL of per mail vvandamme@cpas-ocmwberchem.brussels ... Meer