Sociale kruidenier B@bel Hut Market

logo_epicerie_sociale_complet_couleurs

B@bel Hut market is een sociale kruidenier die producten tegen lage prijzen aanbiedt aan Berchemnaren die met financiële moeilijkheden te kampen hebben.

Naast het aanbieden van dringende voedselhulp wil de sociale kruidenier ook een ontmoetingsplaats vormen.

Voor wie?

De sociale kruidenier is enkel toegankelijk voor personen die in Sint-Agatha-Berchem zijn gedomicilieerd en van wie de sociale en financiële situatie door een maatschappelijk werker vooraf werd onderzocht.

U kunt daartoe een afspraak maken tijdens de permanenties van de polyvalente sociale dienst op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 8.00 tot 11.00 uur, de Selliers de Moranvillelaan 91.

Waarom?

  • Koopkracht geven aan diegenen die het nodig hebben

De voedingsmiddelen en onderhouds- en verzorgingsproducten zijn 40 à 90% goedkoper dan diegene in het gewone circuit.

  • Gezonde voeding bevorderen

Het project kadert binnen een duurzame visie door het verkopen van verse en evenwichtige producten. Workshops rond gezonde voeding, budgetbeheer en voedselverspilling worden eveneens georganiseerd.

  • Een ontmoetings-, luister- en uitwisselingsplek vormen die sociaal contact stimuleert.

Personen die het wensen, kunnen even halt houden in de sociale bistro en kunnen er gratis gebruikmaken van de digitale ruimte. Verschillende activiteiten worden aangeboden in partnership met de cel Agenda 21 van het OCMW, de referentiepersoon cultuur en de plaatselijke verenigingen (ateliers rond koken, voedingsleer, vervaardigen van natuurlijke onderhoudsproducten, herstellen van materiaal …)

  • Professionele ervaring verwerven voor personen aangeworven in het kader van het artikel 60§7

 

Contact:

svandaele@cpas-ocmwberchem.brussels

02/482 13 79
courses à l'épicerie sociale épicerie sociale CPAS BSA Ateliers cuisine CPAS BSA