Activering van het “Grote Koude plan”

11 February 2021

Om de koudegolf in ons land het hoofd te bieden, heeft het OCMW van Sint-Agatha-Berchem besloten om een reeks maatregelen te nemen om kwetsbare personen tegemoet te komen en te steunen. Deze week, en gezien de zeer koude weersomstandigheden, wordt de bijstand aan de meest kwetsbare mensen daarom uitgebreid; of het nu gaat om een dagopvang, pakketbezorging aan huis, hulpmomenten georganiseerd op/in de gemeente of sociale bijstand.

Het OCMW van Sint-Agatha-Berchem zal het volgende aanbieden vanaf maandag 8 februari:

  • Overdag is er een opvangmogelijkheid voor daklozen. De sociale kruidenierswinkel van het OCMW opent zijn deuren voor daklozen van maandag tot en met vrijdag van 9.00 uur tot 16.00 uur met de mogelijkheid om een tas warme soep te drinken.
  • Het OCMW voorziet in thuisbezorging van pakketten aan mensen die vanwege sneeuw en vorst zich niet kunnen verplaatsen.
  • De sociale diensten van het OCMW organiseren doordeweekse hulpmomenten in onze gemeente Sint-Agatha-Berchem.
  • De cel “huisvesting” van het OCMW richt zich op specifieke steun voor regionale noodopvangstructuren

“Het doel is om de kwetsbare personen in nood zoveel mogelijk op te vangen en om onze eerstelijnsdiensten te versterken ten tijde van deze barre winterse omstandigheden”, legt Jean-François Culot, voorzitter van het OCMW, uit.

Voor informatie over onze verschillende diensten kunt u bellen met:

Dienst Sociale bijstand

02/ 48213052 552 01 99778582

sad@cpas-ocmwberchem.brussels

Voedselhulp : 02/482 13 79

svandaele@cpas-ocmwberchem.brussels

Hulp bij huisvesting : 02 482 16 43 of 02 482 13 55 lservais@cpas-ocmwberchem.brussels

Plus d'articles ?

Vacature: Secretaris Generaal van het OCMW

20 August 2018
Over het OCMW Als gemeenschapsgerichte openbare instelling ontwikkelt ons OCMW diensten voor de meest kwetsbare personen in de gemeente. We bieden u de mogelijkheid in een organisatie te werken die constructieve oplossingen tracht te zoeken opdat burgers een menswaardig ... Meer

Tijdelijke sluitingen [Coronavirus]

11 March 2020
Bezoek aan Bloemendal Door de preventiemaatregelen en om onze bejaarden beter te beschermen tegen coronavirus, is het bezoek aan Bloemendal voor onbepaalde tijd gesloten behalve uitzonderlijke omstandigheden. Tijdelijke sluiting van Mimosa restaurant Vanaf donderdag 11 maart 2020, zal het ... Meer

Cultuur in het OCMW: activiteien kalender

03 December 2019
Het OCMW moedigt de personen die hulp van het OCMW krijgen aan om deel te nemen aan het sociale en culturele leven van Sint-Agatha-Berchem en voor Brussel in zijn geheel. Er worden ateliers en groepsactiviteiten georganiseerd alsook bijeenkomsten belegd ... Meer