OCMW van Sint-Agatha-Berchem: Nieuw begeleidingsplan inzake sociale bijstand in het licht van de gezondheidscrisis

06 May 2021

Het OCMW van Sint-Agatha-Berchem diept haar steun aan de door de crisis getroffen burgers verder uit, met een nieuw interventieplan dat woensdagavond door de Raad werd goedgekeurd. Sinds het uitbreken van de gezondheidscrisis heeft het OCMW van Sint-Agatha-Berchem zijn beleid inzake sociale bijstand continu aangepast om het hoofd te kunnen bieden aan noodsituaties en om de toename van het aantal aanvragen te kunnen opvangen. Er werd een nieuw interventieplan uitgewerkt zodat geen enkele burger in nood aan zijn lot wordt overgelaten. 

Interventieplan

Het OCMW haalt alles uit de kast om het plan ter versterking van de steun aan wie het zwaarst door de pandemie werd getroffen, te kunnen uitvoeren en meer bepaald:

  • eenoudergezinnen;
  • zelfstandigen en kunstenaars;
  • scholieren met leerproblemen;
  • jongeren van 18 tot 25 jaar (al dan niet studenten).

Die tussenkomsten kunnen allerlei vormen aannemen: financiële, materiële, sociale, medische, medisch-sociale of psychologische bijstand. Ze kunnen, afhankelijk van de vastgestelde behoeften, eenmalig of permanent zijn. Zo kan het OCMW zorgen voor schoolbegeleiding, medische kosten op zich nemen, psychologische ondersteuning opzetten, helpen bij het betalen van rekeningen, een inkomensdaling opvangen, etc.

Informatiebrochure

Martin de Drée, Secretaris-Generaal, evenals Jean-François Culot, OCMW-voorzitter, wijzen op het belang om de informatie ruim te verspreiden: “ We zijn er ons van bewust dat heel wat door de gevolgen van de gezondheidscrisis getroffen burgers niet altijd de steun aanvragen waarop zij eventueel recht hebben, hetzij omdat zij dat niet durven, hetzij omdat zij geen weet hebben van het bestaan van die steun.”

Vandaar dat het OCMW eerlang een informatiebrochure publiceert die onder alle inwoners van de gemeente zal worden verdeeld. In die brochure wordt op eenvoudige en beknopte wijze uitgelegd welke hulp het Centrum kan bieden aan wie in het dagelijks leven moeilijkheden ondervindt als gevolg van de COVID-19-crisis.

Enkele cijfers

Sinds het uitbreken van de gezondheidscrisis zag het OCMW het aantal aanvragen voor bijstand stijgen met 35%.  Het centrum intervenieerde in de kosten voor de aankoop van computermateriaal voor studenten, in de betaling van huurgelden of andere rekeningen, in medische kosten, etc. Maar de meest opmerkelijke stijging kan worden waargenomen in voedselhulp. Tussen april en december 2020 deelde het team van de sociale kruidenierszaak, B@bel’Hut Market, immers meer dan 4.150 voedselpakketten uit; wat neerkomt op een stijging van 45% van het aantal aanvragen.

Plus d'articles ?

Tentoonstelling La Terre verte

14 September 2016
De tentoonstelling La Terre verte werd gerealiseerd in het kader van de foto’s-en schrijf workshops die door het OCMW tussen april en juni 2016 werden georganiseerd. De voorgestelde teksten en foto’s werden gemaakt door: Véronique Antheunis, Noëlla Binon, Serge ... Meer

Persbericht: De Website van het OCMW krijgt een ...

05 April 2016
Het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn zet nu dinsdag 5 april zijn nieuwe website online. Met deze lancering wil het OCMW zijn communicatiemedia moderniseren om de gebruikers, de inwoners van de gemeente en iedereen die in de instelling geïnteresseerd ... Meer

Tentoonstelling: «En jij, hoe heb jij de lockdown ...

01 September 2020
De Cultuurcel van het OCMW van Sint-Agatha-Berchem stelde verschillende inwoners van de gemeente voor om creatief te reageren op de vraag: «En jij, hoe heb jij de lockdown meegemaakt? ».Interviews, tekeningen, foto’s zijn allemaal middelen die zijn gekozen om ... Meer