Informatie voor de families van de Bloemendal bewoners

08 April 2020

We proberen zo goed mogelijk, zo snel mogelijk en in alle transparantie te communiceren met de familie van de bewoners. Hier zijn de antwoorden op de meest gestelde vragen.

Hoe kan ik nieuws ontvangen over mijn dierbare die verblijft in woonzorgcentrum Bloemendal?

Om nieuws over uw dierbare te horen, kunt u de arts van uw dierbare bellen of de receptie van Bloemendal (02 563 36 00). Zij brengen u in contact met de verpleging.  Het is de coördinerende arts of de behandelende arts van de bewoner die contact opneemt met de families als de gezondheidstoestand verslechtert.

Het is voor ons essentieel om uitwisselingen tussen u en de bewoners te onderhouden. Zo kunt u uw dierbare blijven bellen via telefoon, bellen via Skype of e-mails sturen.

We proberen zo goed en zo snel mogelijk en transparant met families te communiceren. Als u wilt, kunt u ons uw e-mailadres opsturen via info@cpas-ocmwberchem.brussels , hierdoor kunnen wij u snel algemene informatie sturen.

Heeft het coronavirus mensen in Bloemendal besmet ?

Ja.

Systematische testing vinden plaats?

Op 16 april 2020 hebben we 180 tests ontvangen om op coronavirus te screenen. Deze tests zullen vaststellen waar het virus zich bevindt en hoe we het kunnen isoleren.

 • Alle bewoners worden aanstaande vrijdag 17 april en maandag 20 april getest.
 • Volgende week hebben we de resultaten en zullen de families geïnformeerd worden.
 • Afhankelijk van de resultaten kunnen verdere maatregelen worden genomen.
 • De huisartsen van bewoners die positief zijn getest op COVID-19 zullen ook worden geïnformeerd om te beoordelen wat er moet gebeuren (ziekenhuisopname of niet).
 • Het personeel wordt volgende week ook getest. De tests worden georganiseerd door de arbeidsgeneesheer.

Welke maatregelen zijn genomen sinds het opduiken van covid-19 ?

De coördinerende arts van Bloemendal informeert het management dagelijks over de gezondheid van de bewoners. Zo kunnen we de situatie van dag tot dag beoordelen.

Dit zijn de genomen maatregelen:

Op het gebied van Bewoners

 • Bewoners moeten op hun kamer blijven, maaltijdmomenten inbegrepen.
 • Bezoeken aan Bloemendal zijn sinds 11 maart tot nader order niet meer toegestaan, behalve in uitzonderlijke gevallen. Alleen de directrice van het woonzorgcentrum kan toestemming geven.
 • Externe bezoekers zijn niet toegestaan behalve in uitzonderlijke gevallen. Degenen die binnenkomen, moeten een register (achternaam, voornaam, huisadres en telefoon) invullen.
 • Bewoners mogen niet buiten Bloemendal verblijven, behalve voor dringende medische afspraken (toestemming van de coördinerende arts vereist).
 • Groepsactiviteiten zijn opgeschort.
 • Activiteiten met de komst van buitenstaanders worden opgeschort.
 • De bewoners hun temperatuur wordt minstens twee keer per dag gemeten.

Voor aangepaste activiteiten

Om het dagelijkse leven van de bewoners op te fleuren, vindt het team van Bloemendal ideeën om activiteiten te blijven aanbieden met inachtneming van voorzorgsmaatregelen. Tijdens hun verblijf op hun kamer kunnen bewoners deelnemen aan activiteiten (Bingo, muzikale quiz, enz.)

Vanaf de week van 6 april en in overleg met de coördinerende arts worden individuele uitjes naar de tuin aangeboden, met respect voor alle omstandigheden.

Op het gebied van personeel

 • Verpleegkundig, paramedisch, onderhouds- en keukenpersoneel dragen een masker en handschoenen. Er zijn momenteel voldoende chirurgische maskers en handschoenen voor het personeel. Daarnaast zijn op 2 april 100 vizieren en 96 jassen geleverd.
 • Er is een psychosociale ondersteuningsdienst ter beschikking voor het personeel.
 • Er zijn specifieke reinigingsmaatregelen genomen.

Het depot voor post en « pakjes »

Post en pakjes zoals wasgoed worden op het terras onder het afdak afgezet. De ruimte wordt ingericht om OCMW-brieven, bewonersbrieven, wasgoed en andere pakketten te onderscheiden.

Andere maatregelen

Andere maatregelen worden genomen op het vlak van organisatie van de diensten.

Is er voldoende personeel ?

We hebben voldoende personeel om voor de bewoners te zorgen. Alle basistaken worden uitgevoerd. Een extern schoonmaakbedrijf werkt samen met ons onderhoudsteam. Vrijwilligers van het Rode Kruis helpen het personeel bij het verzorgen van avondmaaltijden

Kunnen wij post, brieven en andere ‘pakjes’ opsturen ?

U kunt doorgaan met het versturen van pakketten, brieven en meer per post. Iedereen die post en pakketten afhandelt, neemt de nodige voorzorgsmaatregelen.

Als u zelf iets wilt afleveren, moet dit op het terras van Val des Fleurs worden afgeleverd Hiervoor is een ruimte ingericht.

Buurtbewoners mobiliseren en sturen ook steunbetuigingen naar bewoners en medewerkers van Bloemendal (brief, tekening, bericht op sociale netwerken). Deze attenties doen het meeste deugd.

Kunnen wij proper wasgoed blijven meenemen en gebruikt wasgoed blijven ophalen ?

u kunt doorgaan met het meenemen van het gebruikte wasgoed, maar als het wasgoed van uw dierbare is geëtiketteerd, kan onze wasserijdienst dit regelen. Als u proper wasgoed wilt meenemen, moet dit op het terras van Bloemendal worden achtergelaten en niet langer in de inkomhal.

Wasgoed moet verpakt zijn in een gesloten plastic zak en de naam van de bewoner moet duidelijk vermeld staan. het moet ‘s ochtends geleverd worden zodat het een paar uur buiten kan zitten en dan weer teruggeplaatst kan worden.

Worden nieuwe bewoners opgenomen in Bloemendal?

Er zijn tot nader order geen nieuwe bewoners toegelaten, behalve wanneer ze uit het ziekenhuis worden ontslagen en ziekenhuizen overvol zijn. Wat momenteel niet het geval is.

Bovendien kan een in het ziekenhuis opgenomen bewoner van Bloemendal terugkeren naar het woonzorgcentrum om de ziekenhuizen te ontlasten.

Moeten bewoners die terugkeren van het ziekenhuis een attest van niet-besmettelijk kunnen voorleggen?

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest legt het gebruik van een niet-besmettingsattest niet op voor ouderen die vanuit het ziekenhuis terugkeren naar een verpleeghuis. Dit is een beslissing van de Brusselse minister van Volksgezondheid en de Brusselse minister-president Rudi Vervoort (1/04/2020).

Heeft u de behoefte om te praten over wat u doormaakt?

Wilt u praten over wat u doormaakt? Voor vragen over het coronavirus en de maatregelen van het OCMW kunt u de begeleidingsdienst voor Berchem bellen op het nummer 02/482 16 16.

Waar kan ik informatie vinden over de maatregelen die door het OCMW worden genomen?

Alle officiële informatie kunt u terugvinden op de volgende site: https://cpasberchem.brussels

Als u vragen heeft, kan u altijd bellen naar de begeleidingsdienst van het OCMW op het volgende nummer:  02/482 16 16.

Plus d'articles ?

Aanpassing van de dienstverlening van het OCMW ...

19 March 2020
Het OCMW van Sint-Agatha-Berchem voert zijn sociale opdrachten uit met inachtneming van gezondheidsmaatregelen om de verspreiding van het coronavirus covid-19 te beperken. Het OCMW past daarom zijn diensten aan vanaf 19 maart 2020. Er is voor de Berchemnaren een ... Meer

2 jaar Solidair’prêt van het OCMW van ...

15 September 2021
Twee jaar geleden heeft een burgercomité van gebruikers binnen het OCMW van Sint-Agatha-Berchem een uitleendienst opgericht, d.w.z. een ruimte waar mensen materiaal kunnen komen lenen, zoals een raclettemachine, een naaimachine, een gereedschapskist, een multifunctionele robot of champagneglazen. Jean-François Culot, ... Meer

Opening van Gezinsplanning Sint –Agatha-Berchem ...

29 June 2018
De Gezinsplanning heeft zich in de lokalen van het OCMW aan de Seliers de Moranvillelaan 120 gevestigd, naast het dagonthaalcentrum Hortensia’s. Vanaf 28 juni is het centrum open voor het publiek. Diensten Consultaties van medische, psychologische, juridische en sociale ... Meer