Aanpassing van de dienstverlening van het OCMW vanaf 19/03/2020 [Coronavirus]

19 March 2020

Het OCMW van Sint-Agatha-Berchem voert zijn sociale opdrachten uit met inachtneming van gezondheidsmaatregelen om de verspreiding van het coronavirus covid-19 te beperken. Het OCMW past daarom zijn diensten aan vanaf 19 maart 2020.

Er is voor de Berchemnaren een begeleidingsdienst opgericht waar ze terecht kunnen met vragen over het coronavirus covid-19 en over de maatregelen die bij het OCMW zijn genomen. De begeleidingsdienst die te bereiken is op 02/482.16.16

Openingsuren en telefonische permanentie

Het OCMW is open van maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 12.00 uur. In de namiddag is de sociale dienst telefonisch bereikbaar via 02/482.15.55 .

Nieuwe steunaanvragen

Wie steun wil aanvragen, kan op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag om 8.30 uur terecht bij het OCMW. De eerste 6 personen worden ontvangen. Wanneer deze contacten nodig zijn, worden preventieve hygiënemaatregelen toegepast.

U heeft reeds een dossier bij het OCMW en u wenst contact op te nemen met uw sociaal werker?

De dienst Energie, de dienst huisvesting, de psycholoog, de dienst schuldbemiddeling en de dienst sociaal-professionele integratie werken uitsluitend via e-mail en telefoon.

Voor de sociale dienst: uw maatschappelijk werker is alleen bereikbaar via e-mail en telefoon. Raadpleeg de planning om te weten wanneer u uw maatschappelijk werker kunt bellen. Planning hier beschikbaar.

Belangrijke informatie:

  • De uitbetaling van het leefloon en van andere sociale steunen is verzekerd.
  • Huisbezoeken in het kader van een sociaal onderzoek zijn geschorst.
  • De Brusselse overheid heeft uithuiszettingen op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk gewest verboden tot en met drie april. Concreet worden alle gerechtelijke en administratieve beslissingen en ordonnanties betreffende een uithuiszetting automatisch geschorst.
  • De evaluaties van GPMI’s kunnen telefonisch uitgevoerd worden.

Voor noodgevallen en vragen met betrekking tot de sociale dienst

Bel naar 02/482.13.55.

Heeft u een betalingsverbintenis nodig voor de apotheek, het ziekenhuis en/of de huisarts?

Lever uw aanvraag af in de brievenbus. Wij zullen u vervolgens contacteren en het nodige doen voor het bekomen van een betalingsverbintenis.

Voedselhulp

Het OCMW zal zijn best doen om de gebruikers ondanks de crisissituatie toegang tot voedselhulp te garanderen. Om echter bijeenkomsten van mensen te voorkomen, vindt de voedselhulp van het OCMW vanaf maandag 16 maart 2020 alleen op afspraak plaats.

Als je voedselhulp nodig hebt, maak dan een afspraak door te bellen naar 0490/14 07 20 van maandag tot vrijdag van 8.30 uur tot 16.30 uur.

Cel Cultuur

De permanentie van de dienst cultuur blijft bereikbaar via telefoon.

U kunt de dienst cultuur bereiken op elke woensdag, de permanentie is van 9.30 uur-11.30 uur via 02/482.16.48.

Groepsactiviteiten

Alle groepsactiviteiten worden tot nader order opgeschort: de workshops en activiteiten van de dienst cultuur, training voor de sociaal-professionele integratiedienst, alfabetiseringscursussen, training in duurzaam koken, etc.

Permanenties van de FOD sociale zekerheid bij het OCMW

Jusqu’à nouvel ordre, les permanences du Service Social Personnes Handicapées du SPF Tot nader orde zijn de permanenties van de sociale dienst van FOD Directie Generaal Personen met een handicap die op het OCMW plaatsvinden, geannuleerd.

Voor alle informatie en vragen betreffende het Coronavirus en de maatregelen die het OCMW genomen heeft

Het OCMW heeft een ondersteunende eenheid geopend om contact te onderhouden met mensen die getroffen zijn door de sluiting van het Zonnebloem Dagverzorgingscentrum en het Hortensias Dagcentrum. En meer in het algemeen voor de Berchemnaren die vragen hebben over de maatregelen die zijn genomen om de verspreiding van het COVID-19-coronavirus te beperken.

Het nummer 02/482 16 16 is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 16.30 uur en in het weekend is de permanentie beperkt.

Plus d'articles ?

Het OCMW neemt deel aan de studiedag ...

01 September 2017
op 17 oktober neemt het OCMW deel aan de studiedag “Kansarmoede en zwaangerschap in Brussel” georganiseerd door Erasmus Hogeschool Brussel. De studiedag richt zich tot artsen, vroedvrouwen, verpleegkundigen, maatschappelijk werkers en andere gezondheidswerkers. Studenten gezondheidszorg en sociaal werk zijn uiteraard ook welkom. ... Meer

Solidair’prêt : de uitleendienst van het OCMW ...

01 August 2019
In het OCMW heeft een burgercomité van gebruikers een uitleendienst opgezet voor mensen  die keukengerief, tuinmateriaal en knutselgerei wensen uit te lenen. De dienst, die « Solidair’prêt » werd gedoopt, is een solidaire dienstverlening voor het uitlenen van materiaal. Het biedt ... Meer

Begroting 2020

16 December 2019
Op maandag 16 december keurde de Gemeenteraad de ontwerpbegroting van het OCMW van Sint-Agatha-Berchem goed. Ze staat voor een evenwichtig bedrag van 21.686.990 €, waarvan 8.343.131 € voor sociale bijstand.   Voorrang wordt volgend jaar en de komende jaren gegeven ... Meer