Persbericht : Resultaten 2015 van het OCMW van Sint-Agatha-Berchem: verbetering ten opzichte van de prognoses

11 October 2016

Het resultaat van het dienstjaar 2015 van het OCMW van Sint-Agatha-Berchem bedraagt 569.744,42 EUR. Dit betekent een positieve rekening ten opzichte van hetgeen werd voorzien, en een lagere tussenkomst van de gemeente in de begroting dan vooraf werd verwacht. Om die reden zal de gemeentelijke dotatie aan het OCMW voor het dienstjaar 2016 worden verminderd.

Het verschil tussen de begrotingsraming opgesteld in 2014 en de rekening 2015 valt deels te verklaren aan de hand van twee factoren. Ten eerste, de spreiding van de werknemerslasten voor de nieuwe residentie Bloemendal. De aanwerving van personeel werd geleidelijk aan verwezenlijkt en vloeide voort uit de bezettingsgraad. Ten tweede, de toename van hulpaanvragen naar aanleiding van de nieuwe maatregelen van de federale regering betreffende de uitsluiting van de werkloosheid, is minder groot dan verwacht.

Inzake investeringen beloopt het bedrag 3.139.357,07 EUR. Het OCMW heeft zijn voornemens nagestreefd, namelijk het verbeteren van de personeelsomgeving en van de leefomstandigheden van de oudere personen in de residentie. In totaal werd er 2.803.702,16 EUR geïnvesteerd in de afwerking van de residentie; dit bedrag omvat: het saldo van de facturen van de algemene aannemer en de architecten, de inrichting van de keuken, de liften, de aankoop van de exploitatierechten, 9 RVT-bedden, medisch en ander meubilair, overgordijnen en de omgevingswerken.

De progressieve modernisering van de gebouwen van het OCMW rechtvaardigt de renovatie van de tweede verdieping van de site Albert Laurent voor een totaalbedrag van 192.046,91 EUR.

Deze investeringen werden enerzijds gefinancierd door het volledige gebruik van een specifiek reservefonds, voor 801.858,65 EUR, en anderzijds door nieuwe leningen voor een totaalbedrag van 2.296.000,00 EUR.

Ten opzichte van vorig jaar heeft het OCMW minder uitgaven gedaan en dit zonder impact op de kwaliteit van de dienstverlening en de toegekende hulp.

Voor 2016 zal het OCMW extra aandacht hebben voor de budgettaire gevolgen van de hervorming betreffende de versterkte controle van de werklozen. Het beleid op het gebied van sociale activering en socioprofessionele inschakeling zal worden voortgezet, namelijk door de aanwerving van personeel met een artikel 60-contract en de versterking van de andere maatregelen.

 

CONTACT

Jean-François Culot, Voorzitter

0475 52 98 79

PERS CONTACT

02 482 16 08

info@cpas-ocmwberchem.brussels

CPAS-OCMW-secundair-gradient-RGB-HR-002

Plus d'articles ?

DSC_0444

Bernavette: een nieuwe halte in de gemeente

02 August 2016
Het voertuig voorzien van een automatische rolstoellift vergemakkelijkt de verplaatsing van personen met beperkte mobiliteit in de gemeente Sint-Agatha-Berchem. De Bernavette verzekert het vervoer – heen en terug – tussen uw woonplaats en 14 vaste stopplaatsen in de gemeente ... Meer
CPAS-OCMW-secundair-gradient-RGB-HR-002

Online solliciteren

02 February 2017
Solliciteren voor een functie bij het Gemeentebestuur of bij het OCMW kan voortaan enkel online door te klikken op onderstaande link : Jobaanbiedingen van het Gemeentebestuur en het OCMW Wenst u bijstand dan kunt u zich begeven naar volgende ... Meer
DSC_0012

NIEUW: De Hortensia’s, ruimte bestemd voor ...

05 January 2018
Een nieuwe ruimte Het OCMW opent de seniorenruimte De Hortensia’s die onderdeel uitmaakt van de ‘sociale vallei’ van Sint-Agatha-Berchem, gelegen in de wijk van de Selliers de Moranvillelaan. Dit nieuwe project vervolledigt het dienstenaanbod van het OCMW voor oudere ... Meer