Passages

Passages is een ‘groen huis’, dat wil zeggen een zeer weinig geformaliseerde plek voor ouder-kindontmoetingen op basis van het door Françoise Dolto voorgestelde model. Deze socialisatieplek is twee keer per week open voor kinderen van 0 tot 4 jaar oud en hun ouders of een andere persoon die er regelmatig voor zorgt. De vzw is sinds 2016 gevestigd in het OCMW.

Passages asbl