Storingen op telefoonlijnen

17 March 2020

Door de algemene situatie van de telefoonverbinding netwerken is het mogelijk dat oproepen naar het nummer 02/482 16 16 worden verstoord. Alles wordt gedaan om ervoor te zorgen dat de dienst toegankelijk is.

Plus d'articles ?

Annulering van de groepsactiviteiten van het OCMW ...

14 March 2020
Om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, heeft de Nationale Veiligheidsraad op donderdag 12 maart somige maatregelen genomen. Al recreatieve activiteiten worden geannuleerd voor onbepaalde tijd: workshops en activiteiten van de cel cultuur, opleidingen van de socio-professionele inschakeling ... Meer

Retrospectieve 2013-2018

11 May 2018
De voorbije jaren heeft de Raad van het OCMW van Sint-Agatha-Berchem, bijgestaan door de administratie, zijn werkwijze en manier om tegemoet te komen aan de noden van de Berchemnaren verder ontwikkeld. De Retrospectieve biedt u een overzicht van de ... Meer