Het OCMW activeert zijn “hittegolfplan”

12 August 2022

Met het oog op de hittegolf die België deze zomer teistert, activeert het OCMW van Sint-Agatha-Berchem zijn “hittegolfplan”. Dit is een waakzaamheidsplan met concrete maatregelen om kwetsbare personen gedurende de hittegolf te helpen.

Voorlichting en bewustmaking van het personeel

Het OCMW toont zijn bereidheid om geïsoleerde, kwetsbare en gehandicapte personen te helpen via verschillende preventieve maatregelen. De maatschappelijk werkers van het OCMW zorgen ervoor dat zij regelmatig contact houden en de gezondheid van de betrokken personen controleren.

“Er zijn specifieke protocollen opgesteld met instructies voor het personeel. Deze instructies omvatten nauwkeurige aanwijzingen over hydratatie, maaltijden, bescherming van kamers of woonruimten,” verklaart Marc Hermans, voorzitter van het OCMW.

Een plan met vier punten:

  • Het OCMW zal preventiebladen toezenden aan alle begunstigden van de Dienst thuiszorg, aan de bewoners van het woonzorgcentrum “Bloemendal” en aan het publiek van het dagcentrum “Hortensias”. Informatie over deze maatregelen werd ook verspreid onder alle personeelsleden die in contact komen met begunstigden die door de hittegolf kunnen worden getroffen, en onder de bewoners van het woonzorgcentrum.
  • De opening van een onthaalcentrum waar de temperatuur wordt geregeld in de lokalen van de sociale kruidenierswinkel van het OCMW en waar fris water beschikbaar is.
  • Het opzetten van een “hittegolfplan” telefoonnummer:
     02/482.13.05, bereikbaar tijdens kantooruren.
  • De mogelijkheid om “distributiemomenten” te organiseren in de gemeente Sint-Agatha-Berchem met de uitdeling van vers water aan daklozen.

Plus d'articles ?

Culturele agenda van het OCMW

06 March 2019
De Cel Cultuur van het OCMW stelt de deelname voor een gevarieerd aanbod van culturele activiteiten (ateliers, bezoeken, voorstellingen, …) en de mogelijkheid om nieuwe mensen te ontmoeten. Klik hier voor de agenda van maart 2019.

Groene energie geproduceerd op het dak van ...

02 May 2018
Het OCMW van Sint-Agatha-Berchem zal op het dak van haar rusthuis Bloemendal fotovoltaïsche panelen plaatsen. De panelen zullen vanaf 18 mei e.k. operationeel zijn. De panelen zullen naar schatting 30 tot 50% van de benodigde energie van de residentie ... Meer

Vacci-bus 20.01 -27.01- 07.02

14 January 2022
De vaccibus komt terug in Sint-Agatha-Berchem – OCMW in januari en februari Pfizer – geen afspraak nodig Open voor allen vanaf 12 jaar : Jongeren van 12 tot 15 jaar moeten worden begeleid door een ouder Vergeet uw identiteitskaart ... Meer